Kon skohe antikonseptivo?

Kon skohe antikonseptivo?

Skohe e manera ku ta kuadra mihó ku bo.  Tene kuenta ku:

  • Bo ke kòrda riba dje tur dia?
  • Bo ta haña importante pa plania ki ora bo ta haña bo menstruashon?
  • Bo  mes ke uz'é òf bo no ta wòri ku un dòkter mester pone?
  • Bo ke un kos ku òf sin hormona?
Mi no ta kontentu ku pil. Ki otro manera tin?
Ma lubidá di bebe mi pil? Kiko mi hasi?